Відновлення роботи ВККС - як подолати кризу правосуддя
Зв'язок з нами

СУСПIЛЬСТВО

Відновлення роботи ВККС – як подолати кризу правосуддя

21b53b6d38f0dcab0d15711f9d6945ed - Відновлення роботи ВККС - як подолати кризу правосуддя

Фото: pixabay.com

Ситуація із забезпеченням українських судів висококваліфікованими кадрами позначена наразі доволі глибокою системною кризою. Про шляхи подолання цієї кризи у колонці для “Апострофа” розповів депутат Київської міської ради, голова Громадської організації “Центр захисту киян” Віталій Нестор.

Аналіз норм Основного закону (ч. 10 ст. 131) дає підстави стверджувати, що поряд з функціонуванням Вищої ради правосуддя, законодавчо мають бути утворені й інші органи, що беруть участь у кадровому забезпеченні судової влади. Таким чином, реалізуючи вказане конституційне положення, Законом України “Про судоустрій і статус суддів” від 02.06.2016 р. № 1402-VIII (далі – Закон № 1402) у ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 93 визначено статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККС) в якості державного колегіального органу суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України з метою здійснення добору кандидатів для призначення на посаду судді. Разом з тим, для сприяння ВККС, згідно ст. 87 Закону № 1402, утворюється Громадська рада доброчесності. Отже, будь-які дискусії про необхідність зосередження повноважень з кадрового забезпечення судів в межах одного органу не відповідають конституційній моделі і можуть мати місце лише після внесення відповідних змін до Основного закону.

На даний час ситуація із забезпеченням українських судів висококваліфікованими кадрами позначена доволі глибокою системною кризою, оскільки на невиправдано довгий час було зупинено важливі процедури стосовно забезпечення судів кваліфікованими кадрами, що власне зумовило ріст нерозглянутих справ. Викладене передусім характеризується неможливістю здійснення повноважень ВККС. Негативні тенденції беруть свій початок від моменту підготовки проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування” № 1008 від 29.08.2019 р., який врешті був прийнятий парламентом як закон. Так, серед іншого, було змінено кількісний склад ВККС та порядок призначення її членів. Слід також зауважити, що відповідно до п. 2 прикінцевих положень цього акту повноваження членів ВККС припиняються з дня набрання ним чинності. На мою думку, названу вище законодавчу ініціативу потрібно характеризувати категоріями поспішності та необдуманості. Підтвердженням такої тези виступає рішення Вищого органу конституційної юрисдикції від 11.03.2020 р. №4-р/2020, яким відповідні положення Закону України від 16.10.2019 р. № 193-IX було визнано неконституційними.

У резолютивній частині рішення Конституційного Суду українському парламенту було рекомендовано невідкладно привести положення Закону № 1402 у відповідність до цього рішення. Проте слід констатувати, що станом на сьогодні ситуація все ще залишається у незмінному стані і Верховна Рада України не поспішає з прийняттям таких важливих і доленосних актів.

Історіографія вирішення даної проблеми виглядає наступним чином. В кінці червня 2020 року Президентом України було визначено в якості невідкладного та внесено до парламенту проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій та статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування” від 22.06.2020 р. № 3711 (далі – проект № 3711). Слід також зауважити, що практично у той же час до парламенту надійшли два альтернативні законопроекти № 3711-1 та № 3711-2, які однак 05.11.2020 р. було заслухано та знято з розгляду. Стосовно ж проекту № 3711, то 9 жовтня 2020 року щодо нього було отримано спільний висновок Венеційської комісії і Генерального директора з прав людини і верховенства права Ради Європи № 999/2020. Однак, не зважаючи на загалом позитивний висновок Венеційської комісії та багатьох поважних установ України проект № 3711 все ж містив дискусійні моменти, які викликали цілком очевидні несприйняття. У будь-якому випадку його основний зміст лише було враховано профільним комітетом парламенту при доопрацюванні.

Наслідком цієї роботи виявився законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України” від 29.01.2021 р. № 3711-д (далі – проект № 3711-д), який по суті внесено на заміну проекту № 3711. Проект № 3711-д значно відрізняється від попереднього, і передусім тим, що конкретно стосується питань пов’язаних з відновленням функціонування ВККС. Викладене повною мірою корелюється з п. 53 висновку Венеційської комісії в якому зазначено, що з урахуванням невідкладності проекту № 3711 та перспективи проведення більш широкої реформи, даний проект повинен обмежуватись лише відновленням роботи ВККС. Жодних нових повноважень Вищій раді правосуддя надаватись не повинно. На відміну від проекту № 3711, у доопрацьованому документі знайшли відображення деякі позитивні моменти. Таким чином, відповідно до п.п. 6 п. 1 проекту № 3711-д, ВККС складається з 16 членів, 8 з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Фахівцями неодноразово зауважувалася теза, що не менше половини складу цього органу мають становити судді, проте у президентському проекті дане положення було упущено. Також у доопрацьованому варіанті по новому відображене питання стосовно закінчення повноважень членів ВККС. Відповідно до запропонованої редакції ст. 92 Закону № 1402, у разі закінчення строку повноважень члена ВККС, внаслідок чого Комісія вважатиметься неповноважною, такий член продовжує виконувати свої повноваження до дня призначення на його посаду іншої особи, але не більше шести місяців. Згідно з проектом № 3711 такий член Комісії залишався повноважним протягом трьох місяців. Слід зауважити, що фахівці Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка однозначно стверджували, що з метою забезпечення безперебійної роботи Комісії не слід темпорально обмежувати пролонгацію повноважень її членів, строк повноважень яких закінчився.

Доречно зупинитися на характеристиці ще одного важливого питання, яке стосується формування складу Конкурсної комісії з питань доброчесності (далі – КК), і, зокрема, участі у її складі міжнародних експертів. Так, у консультативному висновку Вищої ради правосуддя щодо проекту № 3711, зазначено, що їх призначення до складу КК порушує основоположні конституційні принципи державотворення, зокрема суверенітет, право народу України на його реалізацію, неподільність державної влади. У цій частині міжнародні партнери можуть виконувати виключно дорадчу функцію у формуванні державних органів.

У Висновку Венеційської комісії (п.п. 41-42) зауважено на тому, що участь міжнародних представників сприяє виникненню довіри суспільства та може допомогти подолати будь-які проблеми, пов’язані з корпоративізмом. Такі органи мають бути створені виключно в межах перехідного періоду до досягнення запланованих результатів. Постійна система може порушити питання конституційного суверенітету. Більше того, про серйозну, ключову роль міжнародних експертів у процесі відбору членів ВРП також йдеться у терміновому спільному Висновку Венеційської комісії і Генерального директора з прав людини і верховенства права Ради Європи № 1029/2021 від 05.05.2021 р. стосовно проекту Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів ВРП та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП” №5068 від 15.02.2021 р.

Проектом № 3711-д закріплено статус КК в якості допоміжного органу Вищої ради правосуддя для проведення першого етапу конкурсу на зайняття посади члена ВККС та сприяння у підготовці рішень Вищої ради правосуддя з питань призначення на посади членів ВККС. Наразі передбачено, що Суб’єктами формування КК є Рада суддів України, Рада прокурорів України, Рада адвокатів України та Національна академія правових наук України в особі Президії. Разом з тим, пропонується доповнити “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 1402 нормами, які в цілому відповідають позиції Венеційської комісії, і стосуються призначення міжнародних експертів саме на час перехідного періоду. Позитивним є й те, що у разі якщо такі міжнародні та іноземні організації, у визначений строк не запропонували осіб до складу КК або запропонували недостатню їх кількість, то таких осіб пропонують Рада прокурорів України, Рада адвокатів України, Національна академія правових наук України в особі Президії протягом п’ятнадцяти днів.

Відповідно до позиції авторів проекту № 3711-д міжнародні організації за власною ініціативою мають відслідковувати оголошення про проведення такого першого конкурсу. У даному аспекті Венеційська комісія вже висловлювала свої зауваження. У пункті 44 її Висновку зауважується, що варто закріпити положення, за яким відповідний суб’єкт оголошення конкурсу звертається до міжнародних організацій, яких досить легко ідентифікувати, із формалізованим запитом. Проте у проекті це питання не віднайшло свого вирішення.

Таким чином, виходячи з формально-логічного аналізу проектів законів, які спрямовані на відновлення роботи основного державного органу у сфері добору суддів, не дивлячись на те, що неузгоджені позиції все ще мають місце, висновок може бути лише один: з метою подолання системної кризи правосуддя, український парламент має виступити флагманом у питанні спрямування політичної волі в русло прийняття необхідного нормативно-правового акту, який би поклав початок відновлення функціонування ВККС і забезпечив наповнення судів висококваліфікованими кадрами.

Джерело

Підписуйся на наш Telegram-канал, щоб першим бути в курсі усіх новин та подій — Підписатись

Continue Reading
Натисніть щоб коментувати

Залишити Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

stvorennja bjuro ekonomichnoyi bezpeki navishho vono potribne vladi f8b9800 80x80 - Створення Бюро економічної безпеки - навіщо воно потрібне владі
ГРОШІ3 тижні тому

Створення Бюро економічної безпеки – навіщо воно потрібне владі

drugoju dozoju vid covid vakcinuvali bilshe nizh pershoju c56868a 80x80 - Другою дозою від COVID вакцинували більше, ніж першою
УКРАЇНА4 тижні тому

Другою дозою від COVID вакцинували більше, ніж першою

05f3db2889468aaecc6f962edf4b5d41 80x80 - Коронавірус в Індії - Як країна справляється з епідемією
СВІТ3 тижні тому

Коронавірус в Індії – Як країна справляється з епідемією

armija ssha zamovila vantazhivki u avtokrazu zmi a9f6a73 80x80 - Армія США замовила вантажівки у АвтоКрАЗу - ЗМІ
УКРАЇНА3 тижні тому

Армія США замовила вантажівки у АвтоКрАЗу – ЗМІ

v ukrayini dva dni znizhuyetsja pririst covid 19 9c72251 80x80 - В Україні два дні знижується приріст COVID-19
УКРАЇНА2 тижні тому

В Україні два дні знижується приріст COVID-19

nazvali imena dvoh kandidativ na krisla ministriv 3248a29 80x80 - Назвали імена двох кандидатів на крісла міністрів
УКРАЇНА4 тижні тому

Назвали імена двох кандидатів на крісла міністрів

v ukrayini rekord shhodo covid vakcinaciyi drugoju dozoju c043325 80x80 - В Україні рекорд щодо COVID-вакцинації другою дозою
УКРАЇНА4 тижні тому

В Україні рекорд щодо COVID-вакцинації другою дозою

zelenskij pidpisav odin iz zemelnih zakoniv 9167e2e 80x80 - Зеленський підписав один із земельних законів
УКРАЇНА3 тижні тому

Зеленський підписав один із земельних законів

u krimu student otrimav tjuremnij termin za ekstremizm d77bd6a 80x80 - У Криму студент отримав тюремний термін за "екстремізм"
УКРАЇНА3 тижні тому

У Криму студент отримав тюремний термін за “екстремізм”

na trasi kiyiv zhitomir zatrimali bandu shho katuvala ljudej 383031a 80x80 - На трасі Київ - Житомир затримали банду, що катувала людей
УКРАЇНА3 тижні тому

На трасі Київ – Житомир затримали банду, що катувала людей

zelenskij zatverdiv zbilshennja vitrat na oboronu 45f234f 80x80 - Зеленський затвердив збільшення витрат на оборону
УКРАЇНА4 тижні тому

Зеленський затвердив збільшення витрат на оборону

40ca687407283720730f8a9061c7c8e3 80x80 - Україна, космос - Коли Україна запустить новий космічний апарат
СУСПIЛЬСТВО2 тижні тому

Україна, космос – Коли Україна запустить новий космічний апарат

kiyiv otrimaye novij paket cilej partnerstva z nato 482978b 80x80 - Київ отримає новий пакет Цілей партнерства з НАТО
УКРАЇНА2 тижні тому

Київ отримає новий пакет Цілей партнерства з НАТО

de750f30c6ef0a08982371c0eb6a12ba 80x80 - Погода на літо 2021 - синоптики дали прогноз на все літо - новини України
СУСПIЛЬСТВО2 тижні тому

Погода на літо 2021 – синоптики дали прогноз на все літо – новини України

v ukrayini za dobu zrobili majzhe 18 tisjach shheplen e9c34e3 80x80 - В Україні за добу зробили майже 18 тисяч щеплень
УКРАЇНА3 тижні тому

В Україні за добу зробили майже 18 тисяч щеплень

52c04d43e24ed0882b96149cd68134ee 80x80 - Погода у червні - прогноз синоптиків на перший місяць літа в Україні
СУСПIЛЬСТВО2 тижні тому

Погода у червні – прогноз синоптиків на перший місяць літа в Україні

doba na donbasi visim obstriliv troye poranenih 587fbc5 80x80 - Доба на Донбасі: Вісім обстрілів, троє поранених
УКРАЇНА3 тижні тому

Доба на Донбасі: Вісім обстрілів, троє поранених

27c99b375e2a7a9d2cc6b73474ca3a30 80x80 - Пластикові пакети Україна - чи заборонить влада тару і упаковку
СУСПIЛЬСТВО2 тижні тому

Пластикові пакети Україна – чи заборонить влада тару і упаковку

padinnja povitrjanoyi kuli na hmelnichchini v policiyi rozpovili podrobici 2fed3b1 80x80 - Падіння повітряної кулі на Хмельниччині: в поліції розповіли подробиці
УКРАЇНА3 тижні тому

Падіння повітряної кулі на Хмельниччині: в поліції розповіли подробиці

u mzs nazvali ochikuvannja ukrayini vid nato 22bdca4 80x80 - У МЗС назвали очікування України від НАТО
УКРАЇНА3 тижні тому

У МЗС назвали очікування України від НАТО

ukrayina zminjuye taktiku shhodo zblizhennja z nato f46f00c 80x80 - Україна змінює тактику щодо зближення з НАТО
УКРАЇНА2 години тому

Україна змінює тактику щодо зближення з НАТО

374dadb23a90e0896dc5b7bc9531aa24 80x80 - Відпочинок за кордоном - куди можна поїхати українцеві без довідки
СУСПIЛЬСТВО3 години тому

Відпочинок за кордоном – куди можна поїхати українцеві без довідки

genshtab ociniv rik specstatusu ukrayini v nato 1057d14 80x80 - Генштаб оцінив рік спецстатусу України в НАТО
УКРАЇНА4 години тому

Генштаб оцінив рік спецстатусу України в НАТО

v ukrayini za dobu zrobili 62 tisjachi shheplen 400c727 80x80 - В Україні за добу зробили 62 тисячі щеплень
УКРАЇНА6 години тому

В Україні за добу зробили 62 тисячі щеплень

usi oblasti ukrayini zalishajutsja v zelenij zoni moz 8de6241 80x80 - Усі області України залишаються в зеленій зоні - МОЗ
УКРАЇНА8 години тому

Усі області України залишаються в зеленій зоні – МОЗ

pririst koronavirusu v ukrayini znizhuyetsja 41c66f2 80x80 - Приріст коронавірусу в Україні знижується
УКРАЇНА10 години тому

Приріст коронавірусу в Україні знижується

mvs ukrayini popovnit svij aviapark 5964518 80x80 - МВС України поповнить свій авіапарк
УКРАЇНА12 години тому

МВС України поповнить свій авіапарк

ukrposhta predstavila marku do yevro 2020 cff0a93 80x80 - Укрпошта представила марку до Євро 2020
УКРАЇНА14 години тому

Укрпошта представила марку до Євро 2020

u lucku vidkrili pochesne konsulstvo litvi 6e952e8 80x80 - У Луцьку відкрили Почесне консульство Литви
УКРАЇНА16 години тому

У Луцьку відкрили Почесне консульство Литви

chotiri shtami viklikajut zanepokoyennja moz 2eb413c 80x80 - Чотири штами викликають занепокоєння - МОЗ
УКРАЇНА18 години тому

Чотири штами викликають занепокоєння – МОЗ

pentagon uhvaliv dopomogu ukrayini na 150 mln 660fe33 80x80 - Пентагон ухвалив допомогу Україні на $ 150 млн
УКРАЇНА20 години тому

Пентагон ухвалив допомогу Україні на $ 150 млн

kuleba rozkriv detali vizitu zelenskogo v ssha 9c26bd5 80x80 - Кулеба розкрив деталі візиту Зеленського в США
УКРАЇНА22 години тому

Кулеба розкрив деталі візиту Зеленського в США

u zelenskogo prokomentuvali situaciju v ksu ca0768a 80x80 - У Зеленського прокоментували ситуацію в КСУ
УКРАЇНА24 години тому

У Зеленського прокоментували ситуацію в КСУ

grivnja silno zmicnjuyetsja shho bude dali 38479ab 80x80 - Гривня сильно зміцнюється. Що буде далі?
УКРАЇНА1 день тому

Гривня сильно зміцнюється. Що буде далі?

kiyiv dosjag kompromisu z uyefa shhodo formi zbirnoyi ce4b3e5 80x80 - Київ досяг компромісу з УЄФА щодо форми збірної
УКРАЇНА1 день тому

Київ досяг компромісу з УЄФА щодо форми збірної

5b6907c1b3cf055937f859ff360026fe 80x80 - Росія нападе на Україну - що чекає Путін зараз і чого чекати з Білорусі
СУСПIЛЬСТВО1 день тому

Росія нападе на Україну – що чекає Путін зараз і чого чекати з Білорусі

zsu zaznali vtrat na donbasi ec55eee 80x80 - ЗСУ зазнали втрат на Донбасі
УКРАЇНА1 день тому

ЗСУ зазнали втрат на Донбасі

v ukrayini zminjat sistemu oplati praci chinovnikiv 6221a2a 80x80 - В Україні змінять систему оплати праці чиновників
УКРАЇНА1 день тому

В Україні змінять систему оплати праці чиновників

vid covid povnistju shhepleni 200 tisjach ukrayinciv 508bc49 80x80 - Від COVID повністю щеплені 200 тисяч українців
УКРАЇНА1 день тому

Від COVID повністю щеплені 200 тисяч українців

v ukrayini 1603 novih vipadki covid 19 c5505c4 80x80 - В Україні 1603 нових випадки COVID-19
УКРАЇНА1 день тому

В Україні 1603 нових випадки COVID-19